آمون

اساطیر مصر,تمدن مصر,اساطیر افریقا,رع,آپپ,آتون,آمون,خورشید گرفتگی,توره اساطیر باستان,توره,
بی شک عنصر #خورشید برای هیچ قومیت و تمدنی به اندازه مردم #مصر باستان ارجمند و عزیز نبوده است. خورشید در فرهنگ مصر همیشه نمود والاترین خدای پانتئون ملی (اغلب #رع و بعضا #آمون و یا #آتون) بوده است
توره اساطیر باستان
منو کاربری