کیومرث: اولین انسان

کیومرث: اولین انسان,اولین انسان,کیومرث,کیومرث کیست,اساطیر ایران,اساطیر ایران باستان,اساطیر آریایی,اساطیر فارسی,اسطوره شناسی آریایی,توره اساطیر باستان,اساطیر باستان جهان,
 در بررسی اساطیر  آریایی شاید بتوان داستان آفرینش  کیومرث را یک  نقطه عطف و تفاوتی اصلی با بسیاری از اساطیر ملل دانست.  به این منوال که غالبا در اساطیر اولین آف
توره اساطیر باستان
منو کاربری