خرداد: نگهدارنده آب ها

خرداد: نگهدارنده آب ها,نگهدارنده آب ها,خرداد,اساطیر آریایی,اساطیر ایران,اساطیر ایران باستان,اساطیر فارس,توره,اساطیر باستان,
خرداد، امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب‌ها در  این جهان خویشکاری اوست و کسان را در چیرگی بر تشنگی  یاری می‌کند از این روی در سنت، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد می‌ش
توره اساطیر باستان
منو کاربری