مشی و مشیانه: اولین انسان ها

مشی و مشیانه: اولین انسان ها,اولین انسان ها,مشی و مشیانه,اساطیر آریایی,اساطیر ایران,توره,
در اساطیر #آریایی و #فارس باستان و اعتقاد زرتشتیت نسل انسانهای کنونی  به جفتی آغازین به نام های #مشی (مذکر) و #مشیانه (مونث) میرسد. پس از کشته شدن #کیومرث (نخست انسان نیک سرش
توره اساطیر باستان
منو کاربری