وایو: خدای باد

وایو: خدای باد,خدای باد,وایو,اساطیر آؤیایی,اساطیر فارس,اساطیر ایران,خدایان آریایی,ایزدان آریایی,اسطوره شناسی ایران,توره اساطیر باستان,
وایو در اساطیر  آریایی باستان خدای  باد است. بنا به توضیح پیش گفته،  با ورود زرتشتیت به جوامع آریایی وی را ایزدی دانستند با درجه ای  پایینتر از یک خالق قدرتمند و به
توره اساطیر باستان
منو کاربری