شیبالبا:دنیای زیرزمینی

شیبالبا:دنیای زیرزمینی,اساطیر مایا,اسطوره شناسی مایا,اساطیر سرخپوستان,مکان های اسطوره ای,شیبالبا,
شیبالبا در اسطوره های قوم مایا نام دنیای زیرزمین ودنیای مردگان است. برپایه جهانبینی مایاها دنیا در سه حوزه آسمانی و زمینی و  زیر زمینی خلاصه می شد که هر کدام طبقا
توره اساطیر باستان
منو کاربری