آپوفیس: مار جهنمی

آپوفیس: مار جهنمی,مار جهنمی,آپوفیس,اساطیر مصر,خدایان مصر,اسطوره شناسی مصر,میتولوژی مصر,توره اساطیر باستان,
آپوفیس تجسم شخصیت هاویه، شیطان و تاریکی می‌باشد  و در مقابل ایزد روشنایی رعو ماعت قرار می‌گیرد.  این ایزد مار شکل تهدید به نابودی ایزد خورشید  رع کر
توره اساطیر باستان
منو کاربری