داگدا

داگدا,آیین سلت,باور سلت,سلت,اساطیر ایرلند,اساطیر سلت,ثوات,اودین,اسازی,اساطیر اسکاندیناوی,اساطیر نروژ,توره اساطیر باستان,توره,
 شخصیت #داگدا به عنوان یک \"پدر خدا\" برای اقوام فرهنگ #سلت و #ایرلند همواره مورد احترام بوده است. به عنوان رهبر و \"پیر\" خاندان اساطیری سلت یعنی #ثوات_د_دانان داگدا یک نقش سه گانه را ایفا میکند. ی
توره اساطیر باستان
منو کاربری