راروگ

اساطیر اسلاو,اساطیر لهستان,اساطیر روسیه,راروگ,راروگ کیست,راروگ چیست,اسطوره شناسی اسلاو,خدایان اسلاو,خدایان روسیه,خدایان لهستان,افسانه های لهستانی,پرنده اتشین,توره اساطیر باستان,توره,
در اساطیر #اسلاو به خصوص مردم #لهستان و #روسیه، موجودی آتشین به شکل شاهین دیده میشود که نامش #راروگ است. راروگ بیشتر همان دیو یا غول خوانده میشود. داستانی وجود دارد که راروگ از تخم مرغی گرم شده به مد
توره اساطیر باستان
منو کاربری