برج نمرود

برج نمرود,نمرود,اساطیر میانرودان,خدایان میانرودان,بین النهرین,میانرودان,توره اساطیر باستان,
برج بابل ساختمانی است که در سفر پیدایش  کتاب  یهود به آن اشاره شده‌است.  هم اکنون این برج نابود شده‌است. در گذشته باور بر این
توره اساطیر باستان
منو کاربری