اسکورپیو

اسکورپیو,اساطیر یونان,خدایان یونان,آپولو,آرتمیس,گایا,توره,توره اساطیر باستان,زئوس,
افسانه خلقت #اسکورپیو (عقرب) از اساطیر #یونان باستان حکایتی جالب توجه در پس زمینه خود دارد. داستان حکایت از عشق #اوریون شکارچی زیبا رو و با صلابت، فرزند نیمه خدای #پوسایدون به #آرتمیس، خدابانوی ماه و
توره اساطیر باستان
منو کاربری