ماهئو: روح اعظم

ماهئو: روح اعظم,اساطیر سرخپوستان آمریکای شمالی,اساطیر سرخپوستان آمریکا,سرخپوستان آمریکا,اساطیر سرخپوستان,اساطیر آزتک,سایت توره,توره چیست,
 اساطیر گروهی از #سرخپوستان_آمریکای_شمالی یا اقوام #شایان بر پایه اعتقاد به ارواح استوار است. در اعتقاد #شایان ها تمامی اجزای طبیعت دارای روحند و طبق یک قاعده کلی هر چه ارواح باستانی تر باشند مقا
توره اساطیر باستان
منو کاربری