تنگری پرستی یا تنگریچیلیک: بخش دوم

تنگری پرستی یا تنگریچیلیک: بخش دوم,تنگری پرستی یا تنگریچیلیک,تنگری پرستی,تنگریچیلیک,تنگری پرستی چیست,دین باستانی ترک ها,دین باستانی تورک ها,ادیان باستانی,دین تنگری باوری,تنگری باوری,سایت توره اساطیر باستان,
مقاله_تنگریچیلیک 2 از جمله قدیمی ترین یافته هایی که به دین #تنگریچیلیک مربوط میباشد مربوط به ۳ هزار سال پیش میباشد که در منابع چینی مربوط به هیونگ-نو (هون ها) میباشد.در اعتقادات #تورک های هون آمد
توره اساطیر باستان
منو کاربری